MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
WDH Gelders Rivierenland
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Nationaal Fruitpark Ochten
Bonegraafseweg 59
4051 CG Ochten
☎ +3134 4607 785
overig
10
Apr
2014
Netwerkbijeenkomst Midden-Betuwe
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
WDH Gelders Rivierenland
In de omgeving:
Ochten

Ook dit jaar worden er weer 2 netwerkbijeenkomsten georganiseerd door de praktijkondersteuners GGZ vanuit de BV Chronische Zorg Gelders Rivierenland. In de netwerkbijeenkomsten staan de volgende aspecten centraal: van elkaar leren, elkaar leren kennen zowel persoonlijk als professioneel, netwerken, gezamenlijk discussiëren, afstemmen van zorgvraag en zorgaanbod, gezamenlijk kijken naar de toekomst en het vormen van een visie over nieuwe ontwikkelingen en de plaats daarvan in het regionale netwerk.

Ontwikkelingen zijn er volop: diverse partijen binnen de GGZ in de regio hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een goede afstemming van zorg. Hierover wordt u geïnformeerd door psychologen van Psyzorg. Er is een start gemaakt in de gemeente Neder-Betuwe met een pilot vooruitlopend op de veranderingen die de gemeenten te wachten staan in 2015 op het gebied van welzijn, wonen, werk en zorg. Te wachten staat volgend jaar de overheveling van de jeugd-GGZ naar de gemeenten. Een jeugdverpleegkundige van de GGD is aanwezig om met ons mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!