MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
VUmc, EMGO Instituut, afdeling Verpleeghuisgeneeskunde
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
locatie
Zorgstroom - Buitenrust
Buitenruststraat 221
4337 EP Middelburg
☎ +3111 8610 300
overig
10
Apr
2014
Optimale symptoomverlichting voor verpleeghuisbewoners met dementie en pneumonie
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
VUmc, EMGO Instituut, afdeling Verpleeghuisgeneeskunde
In de omgeving:
Middelburg

Deze nascholing maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek naar symptoomverlichting bij verpleeghuisbewoners met dementie en pneumonie waaraan landelijk circa. 35 verpleeghuizen deelnemen; het PneuMonitor onderzoek. Het PneuMonitor onderzoek wordt uitgevoerd door het de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van het VU medisch centrum en het EMGO+ instituut.

Deelnemers:
Deelnemers zijn allen specialist ouderengeneeskunde werkzaam in de aan het onderzoek deelnemende verpleeghuizen.

Omschrijving inhoud bijeenkomst:
Een deel van de verpleeghuizen gaat werken met een nieuw ontwikkelde leidraad specifiek gericht op symptoomverlichting en comfort bij de verpleeghuisbewoners met dementie en pneumonie. Deze leidraad is een op evidence en consensus gebaseerd document. Consensus is verkregen onder afgevaardigden van de vijf Nederlandse academische centra met een afdeling ouderengeneeskunde/verpleeghuisgeneeskunde, samen met een team van (inter)nationale experts.

Naar verwachting zullen de behandelingen zoals aangeraden in de leidraad het comfort bij verpleeghuisbewoners met dementie en pneumonie verhogen. De leidraad biedt bovendien meetinstrumenten aan die gebruikt kunnen worden voor het observeren van onwelbevinden, pijn en benauwdheid bij de bewoners.

Het doel van de nascholingsbijeenkomsten is het introduceren van de leidraad voor optimale symptoomverlichting. In de bijeenkomsten wordt dieper in gegaan op de achtergrond van het onderzoek en voorgaande onderzoeken. Verder wordt de leidraad en de ontwikkeling daarvan toegelicht en vindt er een inhoudelijke discussie plaats over de (toepassing van) meetinstrumenten en de inhoudelijke adviezen in de leidraad. Voor voor- en nastudie kan gebruik worden gemaakt van de hand-outs van de presentatie, en de leidraad voor optimale symptoomverlichting zelf.

Leerdoelen:

  • Verdiepen kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar pneumonie bij dementie
  • Verdiepen kennis op het gebied van medicamenteus beleid bij pneumonie en dementie
  • Optimaliseren van de behandeling ter verlichting van symptomen bij pneumonie en dementie
  • Introduceren van een gestructureerde aanpak van behandeling van symptomen pneumonie
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!