MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Nederlands Forensisch Instituut / Deskundigheidsbevordering
kosten
basistarief
€ 175
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
10
punten
locatie
GGD Twente / Regionale Medische Diensten
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
☎ +3153 4876 888
overig
15
Mei
2014
Nascholingen Forensische geneeskunde - Twente
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Nederlands Forensisch Instituut / Deskundigheidsbevordering
In de omgeving:
Enschede

De nascholing bestaat uit 3 modules:

1. Letselfotografie met een compactcamera

Beeldmateriaal wordt steeds belangrijker bij medische dossiervorming maar ook bij forensisch onderzoek. Letselfotografie is niet meer alleen voorbehouden aan gespecialiseerde fotografen. Ook behandelend artsen en verplegend personeel maken steeds vaker letselfoto’s.

Leerdoelen:

 • eisen kennen die aan goede letselfoto’s gesteld worden
 • in staat zijn om zelf goede letselfoto’s te maken
 • weten hoe te handelen volgens een vast protocol voor letselfotografie

2. Bevindingen na seksueel misbruik van kinderen

Seksueel misbruik van kinderen heeft veel impact op het slachtoffer en de familie. Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik is voor veel huisartsen echter een ingewikkelde zaak. Daarom is het van belang dat u de symptomen ervan herkent, evenals de variaties en de symptomen met een andere oorzaak.

Leerdoelen:

 • bekend zijn met de anatomie van het anogenitaal gebied van minderjarigen en zich bewust van de natuurlijke variaties
 • belang kennen van een adequate beschrijving van letsels in het anogenitaal gebied
 • in staat zijn letsels in het anogenitaal gebied te duiden
 • weten welke stappen te zetten in het kader van de KNMG Meldcode Kindermishandeling

3. Letselonderzoek en rapportage

Aan de hand van vele voorbeelden komen planning en uitvoering van het feitelijke letselonderzoek aan de orde. Daarnaast worden de voorwaarden en methoden voor het verzamelen van aanvullende klinische informatie behandeld. Sluitstuk van de module is het opstellen van een gestructureerde rapportage, en de systematiek van analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten tegen de achtergrond van mogelijke vraagstellingen en hypotheses.

Leerdoelen

 • weten hoe letsels dienen te worden onderzocht en objectief dienen te worden beschreven
 • weten hoe aanvullende klinische informatie in het geheel van bevindingen kan worden geïntegreerd en op welke wijze de verkregen onderzoeksbevindingen dienen te worden geïnterpreteerd in het kader van de geformuleerde vraagstellingen
 • belang kennen van een systematische opbouw, zowel bij forensisch-medisch onderzoek als bij de uiteindelijke rapportage daarover
 • in staat zijn vooraf adequate informatie te verschaffen aan potentiële opdrachtgevers over de (on)mogelijkheden van forensisch-medisch onderzoek en hoe dit in de praktijk te realiseren is
 • belang begrijpen van goede documentatie van onderzoeksresultaten, onder andere door letselfotografie volgens de FO-norm
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!