MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK Ketenzorg)
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Cardiologie
onderwerp(en):
CVRM
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
locatie
HZNK
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar
☎ +3172 5272 700
overig
16
Apr
2014
Benchmarkbijeenkomst CVRM 2014 voor HA, POH en praktijkassistent
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Cardiologie'
Van aanbieder:
Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK Ketenzorg)
In de omgeving:
Alkmaar

Door middel van extractiegegevens wordt besproken hoe de kwaliteit van de geleverde chronische zorg in de huisartsenpraktijk(en) vorm heeft. Hierbij wordt gekeken naar zowel registratie-indicatoren als ook het medisch inhoudelijk handelen met de geldende NHG-richtlijnen als uitgangspunt. Het doel is sturingsinformatie te leveren en hieruit voortvloeiende casuïstiek te bespreken om de kwaliteit van de zorg voor primaire enn secundaire CVR patiënten te optimaliseren. Naast de spiegelinformatie zal de kaderarts HVZ ook achtergrondinformatie geven over (nieuwe) behandelrichtlijnen en de nieuwste behandelinzichten toelichten. Tijdens de benchmark bijeenkomst ontvangt iedere individuele huisarts(praktijk) een kwaliteitsrapportage op praktijkniveau met hierin een vergelijking ten opzichte van het gemiddelde van de totale regio.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!