MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Universtiteit Maastricht - afdeling huisartsgeneeskunde
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Verschillende locaties
Maastricht
overig
21
Apr
2014
Kennistoets april en oktober 2014
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Universtiteit Maastricht - afdeling huisartsgeneeskunde
In de omgeving:
Maastricht

Selectief en educatief
Behalve de indeling van toetsen in 'knows', 'knows how', 'shows' en 'does' is er het onderscheid in selectieve en educatieve toetsen. Selectief betekent feitelijk dat de toets meetelt in je beoordeling; de procedure is bekend en de aios weet wat het gevolg is als hij de toets niet haalt. Alle toetsen in het Protocol Toetsing en Beoordeling zijn in deze zin selectief. Bij educatieve toetsen ligt het accent op het leereffect van de toets. De resultaten geven aan welke onderwerpen prioriteit verdienen in je ontwikkeling. De scheidslijn tussen educatief en selectieve toetsen is in de praktijk niet heel strak te trekken. Elke toets kan selectief en educatief gebruikt worden en als het goed is, heeft een selectieve toets ook een educatieve functie.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!