MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Meerdaags
organisatie
Universiteit Maastricht - O&O
kosten
basistarief
€ 360
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Opleiden en presenteren
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
Máxima Medisch Centrum - Locatie Veldhoven
De Run 4600
5504 DB Veldhoven
☎ +3140 8888 000
overig
22
Mei
2014
Basiscursus Clinical Teaching
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Opleiden en presenteren'
Van aanbieder:
Universiteit Maastricht - O&O
In de omgeving:
Veldhoven

Waarom dit trainingsaanbod?
Studenten leren op de werkplek en in hun vakgebied van ervaren artsen die bereid zijn hun kennis en vaardigheden te delen met de “specialisten van morgen”.
Begeleider zijn op de werkplek is een van de vele rollen voor een arts. Leren en opleiden en het beoordelen van de performance van een arts in opleiding of co-assistent, gebeurt sinds jaar en dag. De gewijzigde inhoud van het geneeskunde opleidingscurriculum vereist echter andere, specifiekere rollen en opleidingsvaardigheden van de klinisch begeleiders op de werkplek. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de vervolgopleidingen hun parallel in het basiscurriculum. Zowel specialisten als aios vervullen een belangrijke taak als klinisch begeleider.

Met dit trainingsaanbod wordt een structurele basis gelegd voor de arts als opleider. Het hoe en waarom en de verdere professionalisering van het opleiden, begeleiden en beoordelen neemt binnen de trainingen een centrale rol in. Het oefenen van adequate vaardigheden en ontwikkelen van attituden als opleider wordt vanuit een theoretisch en praktijk georiënteerd kader belicht. Competente artsen kunnen zich verder ontwikkelen tot competente gemotiveerde opleiders.

Algemeen

  • De basistraining Clinical Teaching biedt in haar aanbod, theoretische en praktische handreikingen voor klinisch begeleiders in opleidingsziekenhuizen en artsen in Onderwijs en Opleidings Regio (OOR) verband om zich verder te ontwikkelen als opleider. de training biedt een kwaliteitsimpuls voor opleiders in de praktijk.
  • Onderlinge uitwisseling van ervaringen, het delen van expertise en reflecteren op de eigen rol van opleider en de communicatie met aios/co-assistenten heeft een positieve uitwerking op het eigen handelen en de samenwerking binnen de ziekenhuisorganisatie c.q. maatschappen of vakgroepen.
  • Transparante communicatie in het dagelijkse contact tussen arts in opleiding/co-assistenten en klinisch begeleiders intensiveert en vergroot de wederzijdse betrokkenheid. De intrinsieke motivatie voor opleiders, om bij te dragen aan het leerproces en het realiseren van de leerdoelen van de “ arts van morgen”, groeit.

Specifiek

  • In het kader van ‘train de arts tot opleider’ verdient het de voorkeur te starten met de tweedaagse Basistraining Clinical Teaching gevolgd door een Basistraining Toetsen op de Werkplek.

Werkwijze

  • Tijdens deze trainingen wordt interactief gewerkt in kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Er wordt gewerkt met wisselende werkvormen: informatieoverdracht, veel oefenen, leergesprekken en discussies met hulp van voorbeelden uit de directe beroepspraktijk (beeldmateriaal en schriftelijke casuïstiek).
  • De trainingen worden standaard verzorgd door twee trainers. Een trainer uit de directe klinische praktijk en een trainer vanuit onderwijskundige invalshoek. De trainingen worden op locatie uitgevoerd in een daarvoor gefaciliteerde omgeving.


Doelstelling

  • Optimaliseren van de rol van de begeleider als opleider in de klinische setting
  • Inzicht verwerven in didactische basisprincipes
  • Intensief oefenen met de focus op begeleidingsvaardigheden (coaching, gerichte observaties, effectieve feedback) als opleider

Duur: twee dagen

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!