MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Meerdaags
organisatie
EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum
kosten
basistarief
€ 1025
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Onderzoek & statistiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
15
punten
locatie
Open Universiteit Studiecentrum Amsterdam
Amstelveenseweg 390
1076 CT Amsterdam
☎ +3120 5788 411
overig
11
Jun
2014
Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg (K78)
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Onderzoek & statistiek'
Van aanbieder:
EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum
In de omgeving:
Amsterdam

De aangeboden cursus is een basiscursus voor mensen die geen of relatief weinig ervaring met kwalitatief onderzoek hebben. De cursus heeft als doel om kennis en inzicht te bieden in de beginselen van kwalitatief empirisch onderzoek en om vaardigheden te ontwikkelen bij de opzet en uitvoering daarvan. Naast het ontwerpen van het onderzoek (design) komen verschillende onderzoeksmethoden aanbod. Hierbij zal de rol van de onderzoeker ook worden besproken. Vaardigheden zoals een flexibele, kritische en open houding zijn belangrijk omdat men als onderzoeker zelf mede bepalend is voor de uitkomsten van het onderzoek. In kwalitatief onderzoek is men namelijk zelf het instrument waarmee de data worden verzameld.

Er is specifiek aandacht voor het semi/gestructureerde interview als methode om gegevens te verzamelen. Cursisten leren hoe ze zich kunnen voorbereiden o.a. door het leren maken van een interviewleidraad (de zogenaamde interviewguide) en reflectie op de eigen interviewvaardigheden. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan het analyseren van kwalitatieve data. Ook maakt men kort kennis met het werken in focusgroepen en bijbehorende problemen zoals omgaan met groepsdynamiek. Tot slot is er ook aandacht voor de methodologische kwaliteit in kwalitatief onderzoek, en het rapporteren van kwalitatief onderzoek in een wetenschappelijk artikel.

 

 

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!