MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Meerdaags
organisatie
EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum
kosten
basistarief
€ 925
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Onderzoek & statistiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
17
punten
locatie
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg
☎ +3134 6351 755
overig
12
Mei
2014
Systematische reviews en meta-analyse (K71)
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Onderzoek & statistiek'
Van aanbieder:
EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum
In de omgeving:
Soesterberg

In de voorbereiding van wetenschappelijk onderzoek en bij het nemen van beleidsbeslissingen is een goed inzicht in de relevante literatuur een vereiste. Het aantal beschikbare publicaties is doorgaans zo groot, dat het vaak de voorkeur heeft gebruik te maken van overzichtsartikelen. Deze dienen dan wel op grondig literatuuronderzoek te zijn gebaseerd. In systematische reviews worden beschikbare onderzoeken op reproduceerbare en inzichtelijke wijze samengevat. Er wordt hierbij expliciet aandacht gegeven aan de methode van het verzamelen en selecteren van publicaties, het beoordelen van de kwaliteit en het (kwantitatief) samenvatten van de resultaten. De veel gebruikte term ’meta-analyse’ duidt erop dat de systematische review tevens een statistische pooling van de resultaten bevat.
De methodologie en het gebruik van systematische reviews heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. De snelle groei van het aantal systematische reviews (inclusief meta-analyses) dat in toonaangevende tijdschriften en boeken wordt gepubliceerd, toont het belang aan van actieve kennis over het uitvoeren en interpreteren van deze vorm van literatuuronderzoek. Gegevens uit systematische reviews worden gebruikt bij de onderbouwing van behandelprotocollen of -richtlijnen, bij het nemen van beleidsbeslissingen, bij het beoordelen van subsidieverzoeken en in de voorbereiding van eigen onderzoek.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • doel en achtergrond van systematische reviews
 • zoeken en selecteren van literatuur
 • methodologische beoordeling van randomized clinical trials
 • data extractie, statistische modellen voor pooling, omgaan met heterogeniteit
 • systematische reviews van observationeel onderzoek: achtergronden, methodologische beoordeling en kwantitatief samenvatten van onderzoeken
 • systematische reviews van diagnostisch onderzoek: achtergronden, methodologische beoordeling en kwantitatief samenvatten van onderzoeken
 • kennismaking met veel gebruikte computerprogramma’s voor meta-analyse
 • interpretatie en toepassing van de resultaten van systematische reviews

Leerdoelen:

 1. De cursist kent de methoden om wetenschappelijke literatuur te zoeken en selecteren
 2. De cursist kent diverse methoden om de methodologische kwaliteit van de in de review opgenomen onderzoeken te beoordelen en in de review mee te wegen
 3. De cursist kent de voorwaarden voor en de methodiek van het statistisch poolen van resultaten van de in de review opgenomen onderzoeken
 4. De cursist kent de specifieke aspecten die behoren bij het beoordelen en statistisch poolen van randomized clinical trials, maar ook van observationeel en diagnostisch onderzoek
 5. De cursist is in staat klinische en statistische heterogeniteit in een systematische review te herkennen
 6. De cursist is in staat de resultaten van subgroep- en sensitiviteitsanalyses op de juiste wijze te interpreteren
 7. De cursist kent het begrip publicatiebias, en de rol van de funnelplot bij het inschatten van publicatiebias
 8. De cursist is in staat om de juiste conclusies te trekken uit de resultaten van een systematische review

Ingangseisen:
Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen ’Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie’ (V01) en ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V02) zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau.

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!