MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Rob Giel Onderzoekcentrum
kosten
basistarief
€ 60
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Congres- en vergadercentrum Het Kasteel
Melkweg 1
9718 EP Groningen
☎ +3150 3688 434
overig
27
Mei
2014
Nascholing Ouderenpsychiatrie
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Rob Giel Onderzoekcentrum
In de omgeving:
Groningen

Andere psychiatrische zorg voor kwetsbare ouderen?

“De ouderdom komt met gebreken”. Ouderen zijn kwetsbaar door verlies van lichamelijke, cognitieve en vaak ook psychosociale reserves. De invloed van deze kwetsbaarheid, ook wel frailty genoemd, op de psychiatrische behandelingen is nauwelijks bekend. Zijn behandelingen in deze groep even effectief als in andere groepen? Speelt frailty een rol bij triage naar eerstelijns, basis of specialistische GGZ voor ouderen? Deze vragen staan centraal op de eerste nascholingsmiddag van het Netwerk Ouderenpsychiatrie van het RGOc.

Het Netwerk Ouderenpsychiatrie heeft tot doel behandelaars en onderzoekers samen te brengen uit de ouderenpsychiatrie van de bij het RGOc aangesloten instellingen. Gezamenlijk kan dan een programma worden opgezet van gedegen wetenschappelijk onderzoek dat is afgestemd op de vragen uit de dagelijkse zorgpraktijk. Onder andere door nascholingsactiviteiten wordt geprobeerd zoveel mogelijk behandelaars uit de ouderenpsychiatrie hierbij te betrekken en hen te informeren over de activiteiten van het Netwerk.

Het programma van de eerste nascholingsmiddag biedt allereerst een lezing van professor Joris Slaets over het begrip ‘frailty’ en de betekenis hiervan voor de zorg aan ouderen. Professor Slaets is hoogleraar ouderengeneeskunde bij het UMCG en is vooral bekend om zijn kritische visie op de prioriteiten die gesteld dienen te worden in de zorg aan kwetsbare ouderen.

Centraal in het programma staan zogenaamde ‘elevator pitches’. Dit zijn korte presentaties van 3 minuten waarin clinici of onderzoekers uit de deelnemende RGOc instellingen u proberen te winnen voor hun onderzoekideeën. Dit programmaonderdeel biedt inzicht in de verschillende onderzoeksactiviteiten die worden uitgevoerd binnen de afdelingen ouderenpsychiatrie van de bij het RGOc aangesloten instellingen. In de hierop volgende pauze bestaat de gelegenheid de presentatoren aan te spreken op hun ideeën. We nodigen iedereen uit een ‘elevator pitch’ te houden.

Het programma wordt afgesloten met een workshop van dr. Roelof Risselada (GGZ Friesland) en prof. Richard Oude Voshaar (UCP/UMCG) over een recent gestarte screening op ‘frailty’ bij intake in de ouderenpsychiatrie van GGZ Friesland. In een begeleidend onderzoek wordt deze screening vergeleken met expertoordelen over de ‘frailty ‘ van de patiënt op basis van dossierinformatie.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!