MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
organisatie
Bartiméus/Bartiméus Academie
kosten
basistarief
€ 130
informatie
gebied:
Somatiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
5
punten
locatie
Sherpa Baarn Locatie 't Gein
Zandheuvelweg 4
3744 MN Baarn
☎ +3135 6463 646
overig
17
Apr
2014
Symposium Stoornissen in de visuele waarneming en herkenning na niet-aangeboren hersenletsel
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Van aanbieder:
Bartiméus/Bartiméus Academie
In de omgeving:
Baarn

Niet-aangeboren hersenletsel kan leiden tot zeer specifieke uitval. Zo kan een patiënt problemen hebben met het zien, terwijl de oogfunctie in engere zin niet gestoord is. Daarbij is het van belang te realiseren dat het zien een proces is dat vooral in het brein plaatsvindt. Datgene wat door ons brein visueel wordt waargenomen gebruiken wij voor het herkennen en beoordelen; voor het denken en het begrijpen van dat wat om ons heen gebeurt.

Problemen met het zien komen vaak voor na niet-aangeboren hersenletsel. Veelal na een beroerte, maar ook frequent na ernstig traumatisch hersenletsel of bij neuro-degeneratieve aandoeningen. Deze visuele problematiek is ingewikkeld en kent vele uitingsvormen. Zeker is dat stoornissen in de visuele waarneming en herkenning invloed hebben op alle dagelijkse handelingen, zoals bijvoorbeeld op het kleden, maar ook op taken als rekenen, schrijven en lezen. Het kan zelfs voorkomen dat de patiënt zijn wereld als vreemd en onbegrijpelijk ervaart. Voor de omgeving is het niet altijd duidelijk wat deze patiënten visueel wel en niet kunnen.

Een adequate diagnostiek is van groot belang om de beperkingen van de patiënt goed te kunnen verklaren. Vervolgens is een gerichte behandeling en begeleiding essentieel om de patiënt te begeleiden naar een optimaal niveau van functioneren. Echter, het gevaar bestaat dat de behandelaar de visuele problematiek niet herkent of verkeerd inschat, waardoor het onbekend blijft dat het bij de patiënt om een complexe visuele problematiek gaat. In de dagelijkse praktijk zullen dan bij de patiënt veel handelingen meer moeite kosten, minder goed gaan of zelfs blijven mislukken.

Op het symposium komen verschillende sprekers aan het woord die vanuit de theorie en/of praktijk deskundig zijn op het gebied van stoornissen in het visuele systeem en in het diagnosticeren en het behandelen hiervan.

Tijdens het symposium wordt uitgebreid aandacht besteed aan volgende onderwerpen:

 • Stoornissen in het lagere visuele systeem (zoals bijvoorbeeld dubbelzien, blikparese, fixatieproblemen) en de praktische gevolgen van deze aandoeningen
 • Stoornissen in het hogere visuele systeem als gevolg van NAH en de gevolgen hiervan
 • Gedragskenmerken die kunnen wijzen op (hogere) visuele waarnemingsstoornissen
 • Visuele waarnemingsstoornissen bij Parkinson, MS en Alzheimer en de behandeling hiervan
 • Het belang van het signaleren van visuele problemen
 • De invloed van visuele problemen op het handelen
 • Presentatie van een signaleringslijst, zoals gebruikt in RC De Trappenberg
 • Het visueel functieonderzoek en het visueel perceptieonderzoek
 • Behandeling van lagere visusstoornissen
 • Verschillende vormen van agnosie
 • Verschil in uitingsvorm tussen apraxie en agnosie
 • Behandeling van hogere visuele functiestoornissen, inclusief behandeling van agnosie
 • Presentatie van simulatie van hemianopsie middels eye-tracker
 • Uitkomst promotieonderzoek InZicht
 • Compensatoire behandeling van hemianopsie
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!