MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
organisatie
Defensie Gezondsheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Algemeen & overig, Dermatologie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
Noodweg 37
1213 PW Hilversum
☎ +3135 5774 360
overig
16
Apr
2014
Nascholing Brandwonden IDGO
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Algemeen & overig' of 'Dermatologie'
Van aanbieder:
Defensie Gezondsheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
In de omgeving:
Hilversum

Volgens de principes van de cursussen (Battlefield) Advanced Trauma Life Support ((B)ATLS) en Emergency Management of Severe Burns (EMSB) wordt een cursusdag georganiseerd voor geneeskundig personeel van Defensie. Het betreft een samenwerkingsverband van Defensie en de Nederlandse Brandwondenstichting.

Militair artsen en verpleegkundigen die worden uitgezonden dienen gedegen voorbereid te zijn op de behandeling van brandwonden. Aangezien de capaciteit van de EMSB tekort schiet om allen de EMSB te laten volgen is door Defensie en de Brandwondenstichting samen een product ontwikkeld waarin de volledige theorie van de EMSB aan bod komt, maar niet de intensieve hands-on begeleiding.

Er zijn twee doelgroepen, artsen en verpleegkundigen. De integrale behandeling van brandwondenslachtoffers wordt gezamenlijk behandeld. Daarna komen diverse onderwerpen per doelgroep aan bod.

Onderwerpen: 

 • Opening/inleiding
 • Eerste hulp en opvang, in samenhang met EMSB en (B)ATLS.
 • Inhalatietrauma en behandeling. Shock en vochtbeleid.
 • Transport van brandwondenpatiënten.
 • Dieptebeoordeling van brandwonden.
 • Behandeling van brandwonden.
 • Kinderen en brandwonden.
 • Transport van brandwondenpatiënten onder operationele militaire omstandigheden.

Leerdoelen: 

 • De arts/verpleegkundige heeft inzicht in de epidemiologie van brandwonden zowel in de civiele Nederlandse situatie als in militaire context.
 • De arts/verpleegkundige kent de principes van eerste hulp en opvang van brandwondenpatiënten volgens de (c)ABCDE principes uit de (B)ATLS en EMSB.
 • De arts/verpleegkundige kent de effecten en behandelingsprincipes van inhalatietrauma.
 • De arts/verpleegkundige kent de oorzaken en verschijnselen van shock bij brandwondenpatiënten en kent de principes van het vochtbeleid in die situaties.
 • De arts/verpleegkundige is bekend met de condities waaronder transport van brandwondenpatiënten dient plaats te vinden en kent de specifieke militaire aspecten van patiëntentransport.
 • De arts/verpleegkundige kan de diepte van een brandwond beoordelen en aangeven hoeveel procent van het lichaamsoppervlak verbrand is.
 • De arts/verpleegkundige kent de principes van behandeling van brandwonden, inclusief escharotomie. De arts/verpleegkundige kent de specifieke problemen bij kinderen met brandwonden.

De cursus wordt aan het eind van de dag geevalueerd en getoetst met behulp van meerkeuzevragen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!