MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Gastro-enterologie
ICPC:
D
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Obstipatie bij ouderen
Accreditatie Periode: 06-09-2017 t/m 06-09-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde' of 'Gastro-enterologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig te maken met patiënten die op enigerlei wijze last hebben van obstipatie. Zijn specialisatie maakt het mogelijk dat hij daarbij merendeels of uitsluitend op grond van eigen onderzoek komt tot een beleid dat deze klachten vermindert of opheft. Doorslaggevend hierbij zijn diagnostische en curatieve vaardigheden alsmede kennis over de symptoomverlichting bij patiënten bij wie er geen zinvolle of haalbare curatieve behandelopties meer zijn. Obstipatie kan ernstige lijdensdruk veroorzaken, met name bij patiënten die in een matige en kwetsbare conditie verkeren. Snel en accuraat optreden bij (ernstige) obstipatie mag daarom van de behandelend arts worden verwacht. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kan de specialist ouderengeneeskunde vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

De tekst van deze cursus is grotendeels gebaseerd op de NHG-richtlijn obstipatie en op de IKNL-richtlijn palliatieve zorg en obstipatie.
Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Na het doorlopen van deze cursus:

 • kunt u de meest voorkomende oorzaken van obstipatie bij ouderen benoemen.
 • kunt u maatregelen voorschrijven ter preventie van obstipatie.
 • kunt u diagnostisch differentiëren naar aard en (mogelijke) oorzaak van obstipatie.
 • kunt u bepalen wanneer aanvullend onderzoek geïndiceerd is.
 • kunt u de eigenschappen en toepassing van de verschillende typen laxantia benoemen.
 • kunt u een curatief dan wel symptoomverlichtend beleid voeren bij obstipatie.
 • kunt de patiënt, diens naasten en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden van het symptoom obstipatie en van het ingestelde beleid.

Leerdoelen

 • Inleiding
 • Introductievragen
 • Begrippen
 • Etiologie
 • Diagnostiek
 • Beleid
 • Terug naar de introductievragen
 • Literatuurlijst/nuttige websites
 • Eindtoets
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!