MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, GGZ & psychiatrie, Ouderengeneeskunde, Palliatieve zorg
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Levenseindebeslissingen in juridisch perspectief
Accreditatie Periode: 03-10-2017 t/m 03-10-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving', 'GGZ & psychiatrie'|'Ouderengeneeskunde' of 'Palliatieve zorg'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Onder levenseindebeslissingen worden in deze cursus verstaan: alle beslissingen van personen over handelwijzen die tot doel hebben het levenseinde te bespoedigen of die waarbij rekening moet worden gehouden met de kans dat het levenseinde erdoor wordt bespoedigd.

Binnen deze definitie en het bereik van deze cursus gaat het om beslissingen, zoals staken of niet beginnen van een behandeling, palliatieve (terminale) sedatie, pijnbestrijding of het toedienen van dodelijke middelen, waarbij steeds een arts betrokken is.
Keuzes die een individu kan maken om zijn leven te beëindigen zonder dat bij het maken van de keuze of de uitvoering een arts wordt ingeschakeld (zelfdoding, stoppen met eten en drinken) vallen buiten het bereik van deze cursus.

In de cursus worden de verschillen tussen de keuzes helder gemaakt en wordt gekeken naar de regels die gelden (wettelijk, protocollen, richtlijnen) en welke gevolgen het niet of niet juist volgen van deze regels kunnen hebben. Voorbeelden van rechterlijke uitspraken, uitspraken van tuchtcolleges en oordelen van Regionale toetsingscommissie euthanasie verhelderen de grenzen waarbinnen bepaalde levenseindebeslissingen kunnen worden genomen.

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u inzicht in de verwevenheid van verschillende levenseindebeslissingen.
  • weet u welke regels van toepassing zijn bij de verschillende beslissingen.
  • bent u in staat een goede afweging te maken tussen de verschillende beslissingen.
  • kunt u uw patiënt beter helpen bij het maken van een keuze aan het eind van zijn of haar leven.
  • kunt u goed onderbouwd de keuze maken om de wens van uw patiënt wel of niet te volgen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!