MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 4 uur
organisatie
GGZ Ecademy
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
4
punten
abonnement
e
learning
Motiverende gespreksvoering 2
Accreditatie Periode: 11-3-2020 t/m 10-3-2022
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Communicatietechniek'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De opbouw van het opleidingstraject motiverende gespreksvoering (MGV) is gebaseerd op de door Miller en Moyers (2006) beschreven herkenbare onderdelen, die volgens hen noodzakelijk zijn bij het aanleren van MGV. Deze onderdelen hebben zowel het overdragen van essentiële kennis als het aanleren van centrale gespreksvaardigheden over MGV tot doel.

De volgende hoofdleerdoelen worden afgedekt:

 • De cursist ziet het nut van motiverende gespreksvoering in:
  • De cursist realiseert zich dat de kans op het gewenste gedrag vele malen groter is.
  • De cursist realiseert zich dat hij beter in staat is het herstelproces richting te geven.
 • De cursist weet wat motiverende gespreksvoering inhoudt.
 • De cursist kan de verschillende aspecten op basaal niveau herkennen en weet wat elk proces inhoudt.
 • De cursist weet wat de spirit is.
 • De cursist is bekend met de vier processen en weet wat het proces engageren inhoudt.
 • De cursist is bekend met de ORBSI in het kader van engageren. 
 • De cursist weet wat verandertaal, behoudtaal en het proces evoceren inhouden en kan deze herkennen in een gesprek.
 • De cursist weet wat proces plannen inhoudt en kan dit proces herkennen in een gesprek.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!