MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, Klachten en incidenten
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Juridische wegen voor een ontevreden patiënt
Accreditatie Periode: 30-11-2019 t/m 30-11-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving' of 'Klachten en incidenten'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Een ontevreden patiënt kan u zomaar overkomen. Zonder al te veel aanleiding kan een patiënt kritiek hebben op een behandeling, de gang van zaken in de praktijk (bijvoorbeeld ook de wijze waarop de patiënt door uw assistenten te woord wordt gestaan) of een opmerking die verkeerd valt. Soms is de kritiek terecht en te begrijpen, soms kan blijken dat niet de directe aanleiding het probleem is maar dat er meer speelt. Maar altijd is het belangrijk uw patiënt serieus te nemen in zijn onvrede.

In deze cursus worden de verschillende (juridische) mogelijkheden besproken die een patiënt heeft om zijn onvrede te uiten. Het is voor u als (huis)arts belangrijk om hiervan goed op de hoogte te zijn voor het geval u te maken krijgt met een klacht van een patiënt.

Waarover kan een patiënt klagen? In principe over alles, maar niet alle klachten kunnen worden afgehandeld langs de hiervoor genoemde wegen. Wat zijn de grenzen van de WKCZ en de tuchtrechter? Wanneer is er een mogelijkheid om schadevergoeding te eisen en wanneer kan de strafrechter in beeld komen? Al deze aspecten komen in deze cursus over ‘de ontevreden patiënt’ aan bod.

Auteurs: mr. R.H.M. de Leeuw, jurist en drs. M.G.J.M. Gerritsen, specialist ouderengeneeskunde

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de wettelijke basis van het klachtrecht van patiënten.
  • heeft u inzicht in de verschillende klachtmogelijkheden van een ontevreden patiënt.
  • bent u in staat adequaat te reageren op een klacht van een patiënt.
  • kunt u de afweging maken tussen zelf de klacht afhandelen of een deskundige daarvoor inschakelen.

Inhoud

Leerdoelen
Inleiding

Module 1 - Klacht- en tuchtrecht

Klachtrecht
De WKCZ als basis van het klachtrecht
De wet
Partijen
Klachtenregeling en samenstelling klachtencommissie
Procedure
Uitspraak
Van klacht naar kwaliteit

Tuchtrecht
De Wet BIG als basis van het tuchtrecht
Tuchtrecht - partijen
Tuchtnormen
Samenstelling tuchtcolleges
Procedure
Uitspraak tuchtcollege
Hoger beroep


Module 2 - Schadevergoeding, strafrecht, de Inspectie

Schadevergoeding
Basis voor schadevergoeding
Procedure
Relatie met verzekeraar
Strafrecht
Fouten waarvoor de arts strafrechtelijk kan worden vervolgd
Procedure strafrecht
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Casuïstiek
Literatuur
Evaluatie

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!