MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Spoed Eisende Hulp, Cardiologie, Longziekten
ICPC:
A, K, R
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - De acute patiënt in de verpleeghuissetting
Accreditatie Periode: 01-11-2019 t/m 01-11-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Spoed Eisende Hulp', 'Cardiologie' of 'Longziekten'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Spoedeisende patiënten vormen voor artsen in de verpleeghuissetting vaak een lastige doelgroep. Kennis en ervaring zijn meestal beperkt waardoor u zich als arts onzeker kunt voelen. In deze cursus maakt u kennis met een benaderingsconcept, de ABCDE-systematiek. Hiermee kunt u de spoedeisende patiënt snel en doelgericht in kaart brengen en levensbedreigende situaties tijdig onderkennen en behandelen.

De ABCDE-thema’s zijn de ‘kapstok’ om de acute patiënt te benaderen en te behandelen. Deze methode bestaat uit een primary assessment die gericht is op het snel herkennen en direct behandelen van vitale functiestoornissen en een secondary assessment waarbij een gerichte (hetero)anamnese en een algemeen lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk wordt een (differentiaal)diagnose en behandelplan opgesteld.

Indien nodig volgt er steeds tussendoor een herbeoordeling van de klinische situatie (reassessment). Ten slotte volgt dan de definitieve zorg waarbij wordt overwogen of opname in een ziekenhuis geïndiceerd en/of noodzakelijk is. Het medisch beleid bij de patiënt (zoals besluitvorming over reanimatie) zal steeds leidinggevend zijn, maar de ABCDE-systematiek blijft in eerste instantie uitgangspunt van handelen.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de theorie omtrent systematische benadering van de acute verpleeghuispatiënt.
  • kunt u de mate van urgentie bij de acute verpleeghuispatiënt bepalen.
  • kunt u systematisch prioriteiten stellen in diagnostisch en therapeutisch handelen bij de acute verpleeghuispatiënt.
  • kunt u benoemen welke middelen in een spoedtas aanwezig dienen te zijn.
  • weet u hoe u een adequate mondelinge en/of schriftelijke overdracht verricht.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!