MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 15 uur
organisatie
VU medisch centrum - VUmc Academie
kosten
basistarief
€ 600
leden
€ 400
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Onderzoek & statistiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
15
punten
abonnement
e
learning
eBROK
Accreditatie Periode: 13-6-2019 t/m 12-6-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Onderzoek & statistiek'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De eBROK® staat borg voor praktijkgericht en innovatief onderwijs, waar en wanneer u het uitkomt, op maat en aantrekkelijk gepresenteerd.

Waarom een eBROK® cursus?

In 2006 is de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) gestart, als initiatief van de acht gezamenlijke Universitair Medische Centra (UMC’s). Conform landelijke afspraken zijn klinisch onderzoekers verbonden aan de UMC’s verplicht de BROK® te volgen en het bijbehorende certificaat te behalen. De eindtermen van de BROK® zijn te vinden op de NFU website www.nfubrokacademie.nl.

Al degenen die voor het BROK® examen zijn geslaagd, komen in het BROK® register dat te vinden is op de NFU website. Het reglement bepaalt dat een BROK® certificaat 4 jaar geldig is, waarna een herregistratiecursus moet worden gevolgd om verlenging te verkrijgen. Inmiddels, staan er duizenden onderzoekers in het BROK® register: hoogleraren, promovendi, postdocs, projectleiders, research coördinatoren en research verpleegkundigen. Ook paramedici zoals biomedische wetenschappers, psychologen en epidemiologen volgen de cursus. De BROK® cursus werd ook opengesteld voor medewerkers van instellingen waarmee wordt samengewerkt, en sinds enige jaren is ook de STZ vertegenwoordigd in de landelijke BROK® commissie.

Waarin onderscheidt de BROK® zich van een GCP-cursus?

De BROK® beperkt zich niet tot geneesmiddelen onderzoek, maar gaat in op alle soorten mensgebonden onderzoek.
De regelgeving en de procedures worden vanuit het perspectief van de onderzoeker én dat van de verrichter behandeld. Het meeste klinisch onderzoek in de UMC’s is immers onderzoeker-geïnitieerd onderzoek.
De BROK® behandelt ook regelgeving die geldt voor niet-WMO plichtig mensgebonden onderzoek. Voor dossieronderzoek, biobankonderzoek of onderzoek met restmateriaal zijn in het bijzonder de codes Goed Gedrag en Goed Gebruik van belang. Deze codes bieden duidelijke handvatten hoe bijvoorbeeld om te gaan met persoonsgegevens, met proefpersonentoestemmingsprocedures of (on)verwachte bevindingen.
De BROK® wordt door veel farmaceutische bedrijven en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geaccepteerd als standaardcursus over wet- en regelgeving van mensgebonden onderzoek.

De wens van de NFU om de BROK® toegankelijker, flexibeler, efficiënter en up-to-date te maken, heeft geleid tot het besluit om de BROK® in een nieuw jasje te steken. BROK® is omgezet in e-learning formaat en heet voortaan eBROK®.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!