MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
NHG
kosten
basistarief
€ 49,30
leden
€ 34,51
AIO (leden)
€ 34,51
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Cardiologie, Algemeen & overig
onderwerp(en):
CVRM
ICPC:
A, K
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
PIN 22/10 - Cardiovasculair risicomanagement
Accreditatie Periode: 01-07-2019 t/m 01-07-2024
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Cardiologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Cardiovasculair risicomanagement is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leeftijd, kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken. De in mei 2019 herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) bevat daarom minder pasklare antwoorden, maar juist meer overwegingen en nuanceringen.

De inhoud van de nieuwe CVRM-richtlijn is identiek aan die van de Multidisciplinaire richtlijn (MDR) Cardiovasculair risicomanagement. Deze MDR is gezamenlijk opgesteld door het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, in samenspraak met patiëntenvertegenwoordigers. Het doel van deze gemeenschappelijke richtlijn is dat alle hulpverleners een eenduidig beleid voeren, onafhankelijk van de vraag wie de hoofdbehandelaar is.

Na het doornemen van deze PIN:

  • kent u de belangrijkste wijzigingen in CVRM ten opzichte van de vorige NHG-Standaard.
  • kunt u een risicoprofiel opstellen en een risicoschatting maken.
  • weet u bij wie het van belang is om een risicoprofiel op te stellen.
  • weet u welke niet-medicamenteuze adviezen u kunt geven.
  • weet u met welke specifieke patiëntengroepen u rekening moet houden.
  • kent u het medicamenteuze beleid- en het controlebeleid.

Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt én arts een investering in de toekomst. Deze PIN is gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (mei 2019).

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!