MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 13,5 uur
organisatie
Health[e]Foundation
kosten
basistarief
€ 300
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Cultuurverschillen
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
13,5
punten
abonnement
e
learning
Refugee Care[e]Education (Engelstalig)
Accreditatie Periode: 21-6-2019 t/m 20-6-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Voortdurende oorlogsomstandigheden drijven steeds meer vluchtelingen naar Europa en daarbuiten, al blijft de overgrote meerderheid in de regio. In 2015 vroegen 43.093 mensen asiel aan in Nederland in 2016 waren dat er 18.171. Op veel asielaanvragen werd positief beslist (80% in 2015). Over de gezondheid van deze relatief nieuwe groep vluchtelingen is nog niet veel bekend, maar ook zij zijn niet bekend met ons systeem van zorg.

De psychische problemen van migranten door trauma’s uit oorlogsgebieden, de lange reis en na aankomst stapelen zich op. De effecten van conflict en ontheemding op de geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn van Syriërs zijn enorm. Onderliggende ziekten en psychische problemen zullen tijdens periodes van stress vroeger of later naar boven komen. De meegemaakte conflicten alsook de zorgen over de Syrische situatie in combinatie met de dagelijkse stress (armoede, werkloosheid, gebrek aan basisbehoeften en diensten, zorgen over geweld en uitbuiting, discriminatie etc) maken vluchtelingen extra kwetsbaar voor psychosociale problemen. Een slechte (geestelijke) gezondheid heeft bovendien een negatief effect op de integratie in het nieuwe thuisland.  Daarom is vroege herkenning en behandeling van psychische problemen voor deelname aan de arbeidsmarkt en het aanleren van de nieuwe taal, essentieel. Gezondheidsvoorlichting en kennis van de gezondheidsrisico’s van vluchtelingen is van belang voor het leveren van goede zorg. Vandaar dat Health[e]Foundation een Refugee Care[e]Education e-learning cursus heeft ontwikkeld om artsen betrokken bij de zorg van vluchtelingen/statushouders bij te scholen. Naast artsen is de e-learning ook geschikt voor POH’s en andere zorgverleners.

De e-learning bevat 9 modules, waarvan 1 module specifiek in gaat op de lokale situatie en aanbevelingen voor efficiënte doorverwijzingen i.v.m. psychische problematiek. De thema’s van de andere modules zijn; zorgverlener-patiënt interactie, infectieziekten, geestelijke gezondheid, veerkracht en gezondheid van vluchtelingenkinderen, seksuele en reproductieve zorg, chronische ziekten, gezondheidsbevordering en een module casuïstiek. Elke module bevat achtergrond/theoretische informatie, praktische tips, links naar nuttige websites en handvatten hoe te handelen in de praktijk. Een module begint met een pre-test en eindigt met een post test. In de module worden de participanten door middel van video’s, vragen, vraagstukken, casussen geactiveerd om de theorie te verwerken en te implementeren in de praktijk. Refugee Care[e]Education is in nauwe samenwerking met Arq, Pharos, GGD-GHOR, Radboud UMC en GGD Amsterdam tot stand gekomen. 

Leerdoelen

  • Meer kennis over gezondheid van nieuwe groep vluchtelingen.
  • Meer kennis over communicatie met vluchtelingen.
  • Herkennen en behandelen van veelvoorkomende problemen bij vluchtelingen (met extra focus op geestelijke gezondheidsproblemen en problemen onder jonge vluchtelingen).
  • Kennis hoe adequaat door te verwijzen.
  • Kennis over waar ze meer informatie of hulp kunnen verkrijgen over deze specifieke doelgroep vluchtelingen.
  • Verkrijgen van praktische handvatten om vluchtelingen ondanks de uitdagingen goede zorg te bieden.

Deze e-learning voor zorgverleners stelt hen in staat om de juiste kwaliteit van zorg te leveren aan vluchtelingen die hier tijdelijk zijn of zij die zich in Nederland vestigen. Door het geven van meer achtergrondinformatie over vluchtelingen/statushouders en specifiek advies hoe gezondheidsproblemen te herkennen, behandelen, verwijzen en hulp te verlenen, kunnen ernstige gezondheidsproblemen worden voorkomen. Met de betere gezondheid kan men zich sneller integreren, de taal leren en werk vinden.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!