MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, GGZ & psychiatrie, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Angst en depressie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Antidepressiva onder de loep: introductie in de depressieve stemmingsstoornissen (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-6-2019 t/m 31-5-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie', 'GGZ & psychiatrie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus vormt een algemene introductie op de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’. In het vervolg van deze reeks zullen stapsgewijs enkele deelonderwerpen met betrekking tot antidepressiva aan bod komen. Hierbij kunt u denken aan de effectiviteit van antidepressiva of het bijwerkingenprofiel. Elk deelonderwerp vormt de basis voor een cursus, waarmee u uw inzichten en kennis kunt toetsen aan de klinische praktijk. Zo zal de complexiteit van antidepressiva, inclusief de veel besproken zin en onzin van deze middelen, uitgebreid besproken worden.

In deze introductiecursus zal eerst worden ingegaan op de depressieve stemmingsstoornissen in de praktijk. Vervolgens wordt ingegaan op de diagnostiek en het algemene klinische beloop van deze aandoeningen. Hiertoe wordt ook de relevante fysiologie en de pathofysiologie uitgebreid toegelicht. Ten slotte worden ook de algemene farmacologische principes met betrekking tot depressie en antidepressiva uiteengezet. Zo worden de belangrijkste antidepressiva-klassen geïntroduceerd en worden verschillende basisprincipes besproken. Zodoende worden handvatten geboden om bij een medicatiereview op basis van klinisch redeneren kritische vragen te kunnen stellen en een goed advies te formuleren.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de algemene klinische presentatie van een patiënt met een depressie.
  • kent u de belangrijkste subcategorieën van depressie en kunt u deze van elkaar onderscheiden.
  • kent u globaal uw weg in het diagnostische traject van een depressie.
  • kent u het klinische beloop van een behandelde en onbehandelde depressie, inclusief de maatschappelijke impact.
  • kent u de pathofysiologie van een depressieve stemmingsstoornis, inclusief de betrokken neurotransmitter systemen.
  • kent u de farmacologie van antidepressiva en kunt u aan de hand hiervan de effectiviteit en de meest voorkomende bijwerkingen verklaren.
  • kunt u patiënten met betrekking tot het bovenstaande voorlichting geven over het gebruik van antidepressiva.
  • kunt u ten bate van deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!