MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
MedischContact/KNMG
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig, Communicatietechniek
onderwerp(en):
Lifestyle en voeding
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
MC-tv - Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Deel 2 (casus)
Accreditatie Periode: t/m 1-1-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig' of 'Communicatietechniek'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst (KNMG: Medisch Contact en Artsennet.nl) en Elsevier Gezondheidszorg (EGZ) zijn samen een project gestart om de implementatie van de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’ te ondersteunen. Met dit project wordt beoogd om professionals in de gezondheidszorg (artsen, paramedici, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers en managers) bekend te maken met de inhoud van deze richtlijn. De richtlijn is een initiatief van Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. De richtlijn is opgesteld in samenwerking met Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Obesitas Vereniging, Nederlandse Associatie voor de studie van Obesitas, Nederlandse Diabetes Federatie, Nederlandse Hartstichting.

Waarom dit project?
Obesitas is een groot maatschappelijk probleem is. Meer dan 50 procent van de volwassen mannen heeft overgewicht (vrouwen 42 procent). Maar liefst 13 procent van de mannen en 16 procent van de vrouwen heeft een BMI van boven de 30. 14 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes tussen 4 en 15 jaar heeft overgewicht. Er zijn 65000 kinderen tussen de 4 en 15 jaar met obesitas. In de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van Obesitas bij volwassenen en kinderen is in Nederland voor het eerst vastgesteld dat obesitas een chronische aandoening is. Behandeling hiervan is niet alleen een taak van diëtisten, maar vraagt tevens betrokkenheid van, psychologen, bewegingstherapeuten en artsen. Dit geldt niet alleen voor patiënten met morbide obesitas of patiënten met comorbiditeit. Succesvolle behandeling is afhankelijk van multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende zorgverleners in voldoende mate samenwerken. Artsen kunnen niet meer volstaan met enkel een verwijzing naar de diëtist. Een organisatorische structuur hiervoor ontbreekt in Nederland nog grotendeels. De nascholing laat zien hoe een dergelijke structuur er uit zou kunnen zien. Bij morbide obesitas is de rol van artsen nog groter, mede vanwege het grotere therapeutisch arsenaal is met medicatie en chirurgie en vanwege comorbiditeit. Samenwerking tussen chirurg, internist, cardioloog, plastisch chirurg maar ook bedrijfsarts en psychiater zal veelal noodzakelijk zijn om obesitas optimaal te behandelen. Gezien de omvang van het probleem hebben artsen ook een taak waar het gaat om (secundaire) preventie.

De verantwoordelijkheid van artsen bij de behandeling van obesitas vergt ook kwaliteiten op het gebied van communicatie. Het is een onderwerp dat niet door elke professional eenvoudig ter sprake wordt gebracht. Mogelijke negatieve beeldvorming over mensen met obesitas kan hierbij een verstorende factor zijn.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!