MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Orthopedie, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Revalidatie
ICPC:
A, L
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Revalidatie na een heupfractuur
Accreditatie Periode: 18-12-2018 t/m 18-12-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Orthopedie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Kwetsbare ouderen vallen vaak en een van de ernstigste gevolgen is het breken van een heup. De typische heupfractuurpatiënt is een alleenwonende vrouw van 80-plus met meerdere nevendiagnosen die thuis is gevallen. De mortaliteit is hoog en ook bereiken velen niet meer het niveau van functioneren van vóór de fractuur. De behandeling in het ziekenhuis en de revalidatie na ontslag dient multidisciplinair volgens een ketenprotocol plaats te vinden. De klinisch geriater is bij voorkeur medebehandelaar in het ziekenhuis en de specialist ouderengeneeskunde coördineert de geriatrische revalidatie.

Deze cursus bespreekt de epidemiologie, de diagnostiek, behandeling en de multidisciplinaire revalidatie van ouderen met een gebroken heup. Patiëntkenmerken en de preventie en behandeling van vroege en late complicaties komen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de organisatie van ketenzorg en evidence based interventies in de revalidatie.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Na het volgen van module 1 kunt u:

 • de epidemiologie van heupfracturen beschrijven.
 • een heupfractuur fysisch diagnostisch herkennen.
 • in grote lijnen de indicaties voor chirurgische behandelingen bij de diverse typen heupfracturen opnoemen.
 • de risicofactoren van de verschillende behandelingen benoemen.
 • de niet-chirurgische postoperatieve complicaties herkennen en behandelen.
 • tromboseprofylaxe en osteoporosepreventie en behandeling na de chirurgische behandeling toepassen volgens protocol.

Na het volgen van module 2 kunt u:

 • beschrijven welke factoren van belang zijn voor een goede triage in het ziekenhuis.
 • de (evidence based) fysiotherapeutische interventie benoemen.
 • de mogelijkheden van andere disciplines, zoals psychologie, diëtiste en ergotherapie in de revalidatie opnoemen.
 • de meest optimale organisatie van zorg en behandeling in de hele keten beschrijven.
 • de indicaties, de wetenschappelijke onderbouwing en de organisatie van samenwerking in de eerste lijn voor ambulante voortzetting van de revalidatie omschrijven.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!