MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 54,30
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Endocrinologie, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Diabetes
ICPC:
A, T
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
AccreDidact Huisarts 18/08 - Diabetes Mellitus Type 2
Accreditatie Periode: 21-12-2018 t/m 21-12-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Endocrinologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Over diabetes mellitus is de laatste jaren steeds meer te doen. Niet alleen doordat de ziekte steeds vaker voorkomt, maar ook doordat diabetes zulk een lelijke ziekte blijkt te zijn. Lelijk, omdat diabeten veel vaker cardiovasculaire complicaties krijgen en duidelijk eerder overlijden dan personen zonder diabetes mellitus. Binnenkort zijn er 1 miljoen Nederlanders met diabetes mellitus!

Er is de laatste jaren erg veel veranderd in de kennis en de behandeling van diabetes. Dit komt doordat wat betreft type-2-diabetes pas sedert najaar 1998 − de UKPDS-studie − zekerheid is verkregen over het feit dat een nauwgezette behandeling van de diabetes gepaard gaat met een reductie van het risico op optreden van cardiovasculaire en neurologische complicaties. Uit dezelfde studie bleek dat een nauwgezette behandeling van de bloeddruk nog meer risicoreductie van complicaties gaf dan het goed instellen van het bloedglucosegehalte. Later bleek dat ook een verlaging van het cholesterolgehalte, min of meer onafhankelijk van de hoogte van het cholesterol, een reductie gaf in het optreden van hart- en vaatziekten. De NHG-Standaard is daarop in 2013 al aangepast. De zeer recente − in 2018 gedeeltelijk vernieuwde − Standaard heeft hierin geen wijzigingen aangebracht. Er zijn voornamelijk wijzigingen aangebracht in het stappenplan van behandeling.

Sinds de UKPDS-studie heeft de tijd niet stilgestaan. Er zijn nieuwe studies verschenen. Daaruit blijkt dat mensen met diabetes mellitus type 2 een veel groter risico lopen op het krijgen van cardiovasculaire ziekten dan mensen zonder diabetes. Vandaar dat het vrijwel zinloos geacht wordt om alleen het bloedglucosegehalte te reguleren, zonder grote aandacht voor de bloeddruk en de lipiden. Dat heeft tot gevolg dat er nogal wat medicamenten voorgeschreven worden.

Na afronding van dit nascholingsprogramma is uw kennis over diabetes mellitus type 2 (DM2) geactualiseerd en bent u op de hoogte van de huidige medische en farmaceutische kanten van diabetes mellitus type 2. Dit leerdoel bereikt u doordat u:

  • kennis hebt van de ontstaanswijze en het beloop van diabetes mellitus type 2.
  • kennis hebt van de niet-medicamenteuze aspecten bij de behandeling en begeleiding van type-2-diabeten.
  • op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en inzichten betreffende glucoseverlagende medicatie, de combinaties van medicatie en de toevoeging van insuline, een DPP-4-remmer of een GLP-1-receptoragonist in het aangepaste NHG-stappenplan.
  • weet dat behandeling van type-2-diabetes bijna zinloos is als alleen het bloedglucosegehalte gevolgd wordt en te weinig aandacht besteed wordt aan het bereiken van normotensie en het verlagen van het cholesterolgehalte, met als doel complicaties zoals cardiovasculaire ziekten, nefro-, retino- en neuropathie te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!