MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Johannes Wier Stichting
kosten
basistarief
€ 25
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
onderwerp(en):
Cultuurverschillen
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Accreditatie Periode: 24-10-2018 t/m 23-10-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze e-learning cursus van de Johannes Wier Stichting is bedoeld voor zorgverleners die te maken (kunnen) krijgen met patiënten zonder geldige verblijfspapieren (ongedocumenteerden). De cursisten krijgen door middel van deze cursus inzicht in hoe toegang tot zorg voor ongedocumenteerden in Nederland geregeld is en handvaten voor zorgverlening aan ongedocumenteerden.

De cursus maakt gebruik van verschillende methodes zoals film, open vragen, multiple-choice vragen, casuïstiek besprekingen en zoekopdrachten.

Leerdoelen

Module 1: Ongedocumenteerden in Nederland en toegang tot zorg

  • De cursist is op de hoogte van de situatie van ongedocumenteerden in Nederland.
  • De cursist kan uitleggen hoe het Nederlandse zorgstelsel zich verhoud tot ongedocumenteerden.
  • De cursist begrijpt dat ongedocumenteerden verschillende drempels en knelpunten kunnen ervaren bij toegang tot zorg.
  • De cursist kent de elementen van het recht op gezondheidszorg van ongedocumenteerden.

Module 2: Zorg verlenen aan ongedocumenteerden

  • De cursist is zich bewust van eigen drempels bij het verlenen van zorg aan ongedocumenteerden.
  • De cursist kan uitleggen wat de verantwoordelijkheden en plichten zijn van zorgverleners voor zorg aan ongedocumenteerden.
  • De cursist kent mogelijkheden voor zorg aan ongedocumenteerden met weinig financiële middelen en kan deze toepassen in de eigen praktijk.

De cursus wordt kostenloos aangeboden. Alleen voor de bijschrijving in het nascholingsregister wordt een bijdrage van € 25,– voor de administratiekosten gevraagd.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!