MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
Eye Care Academy
kosten
basistarief
€ 90,75
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Oogheelkunde, Ouderengeneeskunde
ICPC:
F
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
Eye Care Academy - Glaucoom in de eerste lijn
Accreditatie Periode: 28-9-2018 t/m 27-9-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Oogheelkunde' of 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Glaucoom is een groep ziektebeelden met heel diverse achtergonden die met elkaar gemeen hebben dat de oogzenuw irreversibel wordt aangetast met bijpassend permanent verlies van het gezichtsveld. In de oogheelkunde zijn er twee serieuze symptomen die voor een patiënt, behoudens zeldzame excessen, onopgemerkt ontwikkelen: gezichtsvelduitval en verhoogde oogdruk. Beide zijn tevens onderdeel van het symptomen/ risicofactoren complex van glaucoom! Beide zijn, behoudens excessen, alleen met gespecialiseerde apparatuur en kennis goed in kaart te brengen. De huisarts speelt de centrale en getalsmatig grote rol bij de duiding en aanpak van glaucoom en treedt op in het zo belangrijke stadium dat bewezen therapie verdere voortschrijding van irreversibel gezichtsveldverlies sterk kan afremmen.

Deze e-leaning module behandelt de in Nederland gebruikelijke aanpak van glaucoom door de huisarts. De opbouw is een systematische benadering met als hoofdstukken:

  • De kliniek van glaucoom beschrijft (met foto’s, tekeningen en tekst), bespreekt (met videoclips) en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de klinische anatomie en fysiologie, inleiding, gezichtsveld, classificatie, pathofysiologie, risicofactoren, oogboldruk, meting van de oogboldruk, evaluatie van de papil, gezichtsvelduitval, gezichtsveldonderzoek en de meest recente diagnostische technieken zoals FDT, GDX en OCT.
  • Openkamerhoekglaucoom beschrijft (met foto’s, tekeningen en tekst), bespreekt (met videoclips) en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) de klachten en symptomen, diagnose, behandeling met: overzicht, behandeling: laser, behandeling: trabeculectomie, behandeling: implant, behandeling: medicamenteus, autonoom zenuwstelsel en het oog, aanmaak en afvoer kamerwater, therapieschema, Bétablokkers, prostaglandine-agonisten, koolzuuranhydraseremmers, sympathicomimetica, parasympathicomimetica, nieuwe ontwikkelingen: de vascularisatie- en apoptosistheorieën, patiëntenvoorlichting en oogdruppelhulpmiddelen.
  • Overig glaucoom beschrijft (met foto’s, tekeningen en tekst), bespreekt (met videoclips) en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) acuut glaucoom: risicogroepen, acuut glaucoom: de gesloten kamerhoek, acuut glaucoom: diagnose, acuut glaucoom: behandeling, secundair glaucoom: overzicht, secundair glaucoom: neovascularisatieglaucoom, secundair glaucoom: steroïdglaucoom en glaucoom als contra-indicatie.
  • Huisartspraktijk beschrijft (met foto’s, tekeningen en tekst) en test (met tussenliggende meerkeuzevragen) direct toepasbare en exemplarische casuïstiek waarbij de huisarts wordt geconfronteerd met glaucoomsuspecte patiënten waarbij langs de klippen van praktijkscenario’s wordt geloodst. Het betreft een overzicht van wat verwacht wordt van de huisarts met oogheelkundige patiënten (balans zelf doen – doorverwijzen): Casus 1 de heer Klaver, met anamnese, onderzoek met en zonder spleetlamp en varianten op praktijk scenario’s, Casus 2, de heer Cobus met praktijkscenario’s, voorbeeld e-mail voor advies en de behandeling van afwijkingen van de norm en risicofactoren.
  • Kernpunten leermodules vat de hoofdpunten van de e-leergang glaucoom samen.

Doelstellingen

  • Kennisopbouw, herhaling en inprenting van glaucoom in de huisartspraktijk met de nadruk op de meest voorkomende vormen waarbij de huisarts zelf een een keuze maakt tussen zelf actie ondernemen of doorverwijzen.
  • De diagnostiek en behandeling van de belangrijkste vormen van glaucoom.
  • Kennis en praktisch handelen op basis van praktijkvoorbeelden en de gevallen waarbij direct doorverwijzen van belang is.
  • Kennis, inzicht en directe toepassing van de vormen van glaucoom en oculaire hypertensie die zelf behandeld kunnen worden, de beelden waarbij een consult oogarts nuttig is en de beelden die moeten worden ingestuurd naar de oogarts en de spoedverwijzingen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!