MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 10 uur
organisatie
E-Infuse
kosten
basistarief
€ 160
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Neurologie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
10
punten
abonnement
e
learning
Online Course - Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Accreditatie Periode: 18-4-2018 t/m 17-4-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde' of 'Neurologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Het centrale doel van deze cursus is om alle medisch specialisten (in opleiding) betrokken bij de diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen een basis mee te geven over de onderwerpen die hierbij van belang zijn. In de huidige opleiding is te weinig aandacht voor deze specifieke patiëntengroep. Deze online cursus is een eerste stap om het tekort aan kennis en kunde aan te vullen.

Leerdoelen

  • Week 1 - "Kwetsbaarheid": Het kunnen herkennen van kwetsbaarheid en hierop kunnen anticiperen in de eigen praktijk. Daarnaast ziet u hoe kwetsbaarheid de uitkomsten van behandelingen beïnvloedt.
  • Week 2 - "Cognitieve stoornissen": Belangrijkste risicofactoren en de basisbehandeling van delier zullen in week 2 eigen worden gemaakt.
  • Week 3 - "Functionele achteruitgang": Waarde van functioneren en opties om functionele achteruitgang te verminderen zal u in deze week leren toepassen om in eigen praktijk functionele achteruitgang tot een minimum te kunnen beperken.
  • Week 4 - "Polyfarmacie": U kan na deze week polyfarmacie en bijwerkingen van veelgebruikte medicijnen herkennen, beoordelen en in schatten wanneer een expert geraadpleegd moet worden.
  • Week 5 - "Gedeelde besluitvorming": U maakt kennis met de stappen om tot gezamenlijke besluitvorming te komen en die toe te passen bij de specifieke doelgroep ’kwetsbare ouderen’.
  • Week 6 - "Eindtoets": Integratie van bovenstaande onderwerpen door middel van herkenbare casuïstiek.
  • Doelgroep

Relevant voor alle specialismen, maar met name zij die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen. (Plaatsvervangend) opleiders, leden van de opleidingsgroep, aios en anderen betrokkenen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!