MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
kosten
basistarief
Onbekend
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Accreditatie Periode: 22-3-2019 t/m 21-3-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Donorzorg verdient zorgvuldigheid van alle betrokkenen. Wat wordt er verwacht bij weefseldonatie? En welke informatie kunnen de nabestaanden krijgen? Antwoord op deze vragen vormen de kern van deze module.

Artsen en arts-assistenten moeten potentiële weefseldonoren herkennen, het Donorregister raadplegen, in- of toestemming vragen aan nabestaanden en de donor aanmelden. Maar ook verpleegkundigen krijgen te maken met potentiële weefseldonoren en kunnen in toenemende mate worden ingezet om het Donorregister te raadplegen en bij het donatiegesprek aanwezig te zijn. Het is daarom ook zinvol als een verpleegkundige geschoold wordt in de donatieprocedure, zodat deze de arts(-assistent) kan ondersteunen.

De module start met een voortoets (nulmeting/toetsen voorkennis over weefseldonatie) en wordt afgesloten met een natoets (kernpunten).

In vier theorie-hoofdstukken wordt uitleg gegeven over de belangrijkste aspecten van weefseldonatie:

 1. Donatie vanuit het ziekenhuis.
 2. Donorzorg: betrokkenheid in het proces.
 3. Donorzorg: communiceren met nabestaanden.
 4. De toepassing van donorweefsel.

De cursist(e) weet na bestudering van de e-learning:

 • dat weefseldonatie een standaard onderdeel is van patiëntenzorg rondom overlijden.
 • hoe een donoraanmelding verloopt.
 • waar informatie over weefseldonatie is te vinden.
 • hoe (en waarom) het donatieformulier accuraat ingevuld moet worden.
 • waar de basale donatiecriteria te raadplegen zijn.
 • wanneer het Donorregister moet worden geraadpleegd.
 • welke vragen de NTS globaal bij een weefselaannamegesprek stelt en hoeveel tijd dit kost.
 • wat een positieve houding is ten aanzien van weefseldonatie.

Deze elearning voorziet artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen van de relevante basiskennis over weefseldonatie vanuit het ziekenhuis.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!