MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek, Psychologie/-therapie, Algemeen & overig
ICPC:
A, P, Z
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Overdracht en tegenoverdracht in de arts-patiëntrelatie
Accreditatie Periode: 20-09-2017 t/m 20-09-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Communicatietechniek', 'Psychologie/-therapie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Een goede band en communicatie tussen arts en patiënt levert aantoonbaar positieve gezondheidseffecten op. Wanneer zich in die communicatie herhaaldelijk haperingen voordoen is het goed om te onderzoeken of er misschien sprake is van overdracht van de patiënt naar de arts.

Bij overdracht heeft de patiënt een vertekend beeld van de arts door gevoelens en ervaringen uit het verleden die buiten het bewustzijn van de patiënt een werking hebben. De patiënt weet het niet maar voelt het zo en handelt ernaar. Wanneer er sprake is van overdracht oefent de patiënt druk uit op de arts, om zich daarnaar te gedragen. Dit kan ertoe leiden dat de arts in de war raakt, minder rationeel handelt, afwijkt van zijn routines, niet goed meer op de patiënt reageert. Naast een gezondheidsvraag speelt in het consult dan een onbewuste en vaak belemmerende dynamiek. In deze module leert de arts dit fenomeen herkennen en hanteren.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u beschrijven wat overdracht en tegenoverdracht inhouden.
 • kunt u de psychische achtergrond van overdracht en tegenoverdracht illustreren.
 • kunt u opsommen welke overdrachten van patiënt naar de arts veel voorkomen.
 • kunt u noemen welke tegenoverdrachten veel voorkomen bij de arts.
 • kunt u overdracht en tegenoverdracht herkennen tijdens een consult.
 • bent u in staat de overdracht van uw patiënt bij te sturen.
 • bent u in staat uw eigen tegenoverdracht hanteerbaar te houden.

Inhoud

Module 1

Inleiding
Inventarisatie
Overdracht

 • Geheugen
 • Onbewuste
 • Fantasie
 • Alle relaties
 • Statisch versus dynamisch
 • Onderscheidingen
 • Voordelen

Tegenoverdracht

 • Emotionele besmetting

Module 2

Veelvoorkomende overdrachten in de arts-patiëntrelatie
Herkennen van overdracht en tegenoverdracht
Interventies
Casus mevrouw De Klerk
Evaluatie
Literatuur

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!