MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 32 uur
organisatie
AMC - Klinische Informatiekunde
kosten
basistarief
€ 1765
leden
€ 1323,75
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Onderzoek & statistiek, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
32
punten
abonnement
e
learning
Health Informatics - Kwaliteitsregistraties en indicatoren
Accreditatie Periode: 7-9-2017 t/m 6-9-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Onderzoek & statistiek' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Zorginstellingen en -verleners zijn bij wet verplicht continue te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun handelen. Welke wettelijke kaders zijn er en wat verwachten de diverse stakeholders van u aan kwaliteitsinformatie? Bent u als zorgverlener belast met de gegevensverzameling ten behoeve van kwaliteitsregistraties en kwaliteitsindicatoren en vraagt u zich af of het niet simpeler en beter kan? Met minder registratielast en vooral met indicatoren die daadwerkelijk helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren? 

Of vraagt u zich af hoe u de informatie uit die kwaliteitsregistraties moet duiden, of er niet te vaak appels met peren worden vergeleken, en of de manier waarop een registratie, uw afdeling of instelling audit en feedback heeft geïmplementeerd wel effectief is? 

De kennis en vaardigheden uit deze module zullen u helpen om het landschap van kwaliteitsregistraties in de Nederlandse zorg beter te begrijpen, eenduidige kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen die automatisch geëxtraheerd kunnen worden uit bestaande informatiesystemen, die relevant en actiegericht zijn en om vorm te geven aan audit en feedback vanuit een kwaliteitsregistratie die helpt om daadwerkelijk tot kwaliteitsverbetering te komen.

Hoe dit in zijn werk gaat leert u aan de hand van de volgende stappen:

 • Reflecteren welke bestaande kwaliteitsmetingen van de zorg in Nederland er bestaan, met welk doel en binnen welke wettelijk kaders.
 • Toepassen van methoden voor het ontwikkelen, valideren en verzamelen van eenduidige actiegerichte kwaliteitsindicatoren in de zorg.
 • Opzetten en gebruiken van medische registratie voor benchmarken van de kwaliteit van zorg.
 • Inrichten van audit en feedback zodat de kwaliteit van het zorgproces verbetert.

Met deze kennis en vaardigheden bent u de perfecte gesprekspartner voor informatieanalisten, EPD-ontwikkelaars, kwaliteitsfunctionarisen en beheerders van kwaliteitsregistraties. Met hen kunt u aan de slag om kwaliteitsregistraties en indicatoren waardevoller te maken voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en data uit bestaande informatiesystemen in te zetten voor het verkrijgen van eenduidige en actiegerichte kwaliteitsinformatie.

Onderwerpen:

 • PDCA cyclus
 • definitie van kwaliteit van zorg
 • Donabedian’s structuur, proces en uitkomstindicatoren
 • case-mix correctie
 • data kwaliteit
 • data-verzamelmethoden
 • data bronnen
 • variatie
 • presentatie van kwaliteit van zorg
 • funnelplots en ranglijsten
 • rankability
 • formalisatie van indicatoren
 • AIRE-eigenschappen van goede kwaliteitsindicatoren
 • CLIF/LERM; control theory
 • theory of planned behavior
 • Audit & feedback
 • leidraad voor kwaliteitsregistraties
 • benchmark. 

Manier van werken en docenten
- De module Kwaliteitsregistraties en indicatoren is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en een eindopdracht waarin u de opgedane kennis toepast op een casus uit uw eigen praktijkomgeving.

De module Kwaliteitsregistraties en indicatoren wordt gegeven door docenten van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC. Zij hebben 20 jaar ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van diverse klinische registraties (bv NICE, PRN, BHN) en indicatorontwikkeling.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 10-12 uur in de week. 

Inschrijven

 • Wilt u zich opgeven voor deze module of hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amc.nl.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!