MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde
onderwerp(en):
Revalidatie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} CME-Online - Therapeutische activiteit bij geriatrische revalidatie na een CVA
Accreditatie Periode: 22-4-2014 t/m 21-4-2016
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Dit nascholingsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met dr. B.I. Buijck, wetenschappelijk onderzoeker Universiteit Gent en coördinator Rotterdam Stroke Service.

Klinische revalidatie na een CVA vindt, afhankelijk van functionele status, complexiteit, kwetsbaarheid en mantelzorgsituatie plaats in revalidatiecentra of revalidatieverpleeghuizen. Sinds een aantal decennia bieden verpleeghuizen de mogelijkheid voor geriatrische revalidatie na een CVA. Deze revalidatie vindt plaats na het acute stadium in het ziekenhuis en op gespecialiseerde revalidatie-units. De revalidatie wordt geboden door een multidisciplinair team van professionals: specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist en verpleegkundigen/verzorgenden. Het doel van de revalidatie is: herstellen tot het niveau van participatie en activiteiten zoals voorheen, met de intentie van ontslag naar huis (met of zonder hulp). De nadruk ligt op behandeling van de functionele consequenties van een CVA, het stabiliseren van de multimorbiditeit en het leren omgaan met beperkingen. Elke patiënt ontvangt een op maat gesneden revalidatieprogramma. De therapie-intensiteit is afhankelijk van de belastbaarheid van de patiënt en de mogelijkheden van een organisatie om op creatieve wijze om te gaan met financieringsbronnen. Dit vormt voor professionals in de geriatrische revalidatiezorg een uitdaging. In deze cursus krijgt u praktische handvatten om de uitdagingen in de revalidatiezorg het hoofd te bieden.


Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u omschrijven welke factoren de uitkomst van revalidatie na een CVA kunnen beïnvloeden
 • kunt u uitleggen wat het begrip therapeutisch klimaat inhoudt
 • kunt u de mogelijkheden benoemen die er zijn om de therapie-intensiteit te verhogen, rekening houdend met de financiële kaders
 • kunt u de factoren benoemen waar u rekening mee moet houden bij het therapieprogramma van een patiënt
 • kunt u motiveren welke en hoeveel therapeutische activiteit nodig is voor een individuele patiënt met een CVA
 • kunt u medeprofessionals overtuigen van het belang van een therapeutisch klimaat

Inhoudsopgave

 • Inleiding door dr. Bianca Buijck
 • Casus mevrouw Van Haelst
 • Triage-instrumenten
 • Revalidatie op een specifieke revalidatieafdeling in het verpleeghuis
 • Weblecture 1: Geriatrische CVA-revalidatie: revalidatie-uitkomsten van patiënten in het verpleeghuis
 • Geriatrische revalidatie en therapeutisch revalidatie klimaat
 • Weblecture 2: Geriatrische revalidatie: therapeutisch klimaat
 • Richtlijnen
 • Eindtoets 
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!