MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
{*} CME-Online - Ziekte van Parkinson en parkinsonisme
Accreditatie Periode: 19-3-2014 t/m 18-3-2016
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. In verpleeghuizen heeft de specialist ouderengeneeskunde meestal te maken met patiënten die al gediagnosticeerd zijn. Daarnaast komt, vooral door medicatie en medicamenteuze interacties, (atypisch) parkinsonisme bij verpleeghuisbewoners vaak voor.

In module 1 van deze cursus komt aan bod hoe de diagnose ZvP en APS wordt gesteld volgens de multidisciplinaire richtlijnen en wat wenselijk is om te doen indien er twijfel is rondom de diagnose.

In module 2 komt aan bod hoe de ZvP en APS bij verpleeghuisbewoners te behandelen, hoe de daarbij behorende complicaties te herkennen en welke behandeling in te stellen om de kwaliteit van leven van deze patiënten zo goed mogelijk te borgen.

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de epidemiologie, pathofysiologie en diagnostiek van de ziekte van Parkinson (ZvP) en (atypisch) parkinsonisme (APS) benoemen
 • kunt u benoemen welke vormen van comorbiditeit en welke complicaties gerelateerd zijn aan de ZvP en wat de risicofactoren zijn voor het ontstaan van parkinsonisme
 • kunt u de diagnose ZvP en APS stellen zoals geformuleerd in multidisciplinaire richtlijnen
 • kunt u kritisch evalueren bij een verpleeghuispatiënt met ZvP indien er twijfel is omtrent de diagnose
 • kunt u verschillende behandeldoelen en -strategieën van de ZvP en APS bij ouderen en verpleeghuisbewoners weergeven
 • hebt u een overzicht over de belangrijkste behandelvormen, met informatie over behandelfrequentie en risico’s
 • kunt u toelichten welke aanpak bij de behandeling van verpleeghuispatiënten met de ZvP en parkinsonisme bruikbaar is
 • kunt u een patiënt met de ZvP en APS informeren over de voor hem optimale behandeling

Inhoudsopgave

Module 1

 • Inleiding en korte geschiedenis
 • Definitie en classificatie
 • Epidemiologie
 • Pathogenese en etiologie
 • Diagnostiek
 • Ziektebeloop
 • Differentiële diagnose ZvP
 • Niet-motorische symptomen en stoornissen gerelateerd aan ZvP en APS
 • Aan parkinsonmedicatie gerelateerde symptomen

Module 2

 • Inleiding
 • Behandeling van de ZvP en APS
 • Paramedische interventies
 • Neuropsychologische behandeling
 • Medicamenteuze behandeling met antiparkinsonmiddelen
 • De meest gebruikte antiparkinsonmiddelen – werking, indicaties, bijwerkingen en interacties
 • Behandeling van medicamenteus parkinsonisme
 • Behandeling van niet-motorische overige symptomen en autonome stoornissen
 • Chirurgische interventies
 • Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering
 • Interdisciplinaire samenwerking en frequentie van controle bij de specialist

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!