MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
Excerpta Medica BV
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Communicatietechniek
onderwerp(en):
Pijn
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
{*} Management van chronische pijn - Mechanismegerichte farmacologische behandeling van chronische pijn
Accreditatie Periode: 27-2-2014 t/m 26-2-2016
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Communicatietechniek'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

PAIN EDUCATION is een interactief leerplatform met uitgebreide, UEMS-geaccrediteerde ’e-learning’-cursussen over diverse aspecten van de behandeling van chronische pijn – om de uitkomsten in het pijnmanagement te verbeteren en in stand te houden. Beoogd wordt om er door middel van een interactieve, multimediale omgeving voor te zorgen dat het scholingsproces stimulerend en plezierig is.
Epidemiologische studies tonen een hoge prevalentie van onbehandelde pijn in de algemene populatie. Een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt onder chronische pijn en als gevolg van de vergrijzing zal dit aantal duidelijk toenemen. Onbehandelde pijn vormt niet alleen een belangrijk probleem voor het individu maar heeft ook sterke sociaal-economische gevolgen voor de gezondheidszorg en de gemeenschap in het algemeen. De behandeling van pijn leidt aantoonbaar tot een verbetering van de kwaliteit van leven.
Goede communicatie tussen arts en patiënt is de eerste stap in succesvol pijnmanagement. Een effectieve behandeling vereist een multimodale aanpak, waarbij een goed evenwicht moet worden gevonden tussen analgesie en acceptabele verdraagbaarheid. Bij de keuze van de farmacologische behandeling dient niet alleen de intensiteit een rol te spelen, maar moeten ook de onderliggende mechanismen in aanmerking worden genomen.
Aan het einde van elke cursus worden de deelnemers beoordeeld op de verworven kennis. De cursus wordt afgesloten met een test die bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Men slaagt bij een score van 70% of hoger. (De originele Engelse versie is erkend door de European Accreditation Council for Continuing Medical Education - Institution of the UEMS).
Elke cursus neemt ongeveer 1 uur in beslag.

De leermodules zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met:
Dr Reinhard Sittl, afdeling Anesthesiologie en Pijnbehandeling, Universiteit van Erlangen-Neurenberg, Duitsland.

De Nederlandse reviewers van module3 zijn:
Prof. Dr. F.J.P.M. (Frank) Huygen, anesthesioloog, Sectorhoofd Centrum voor Pijngeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam;
Dr. N.van Dasselaar, anesthesioloog-pijnspecialist, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.
Module3 "Mechanismegerichte farmacologische behandeling van chronische pijn"
Doe met ons mee en verdiep u in de meest recent verkregen kennis over:

  • Farmacologische behandeling van chronische pijn en haar succesfactoren
  • Niet-farmacologische alternatieven bij de behandeling van chronische pijn

Na afsluiting van deze module dient de cursist meer inzicht te hebben gekregen in:

  • De fysiologie van pijn en de mechanismen die bij de chronificatie van pijn betrokken zijn
  • De verschillende aspecten van pijn en de verschillende pijntypen
  • De endogene modulatiemechanismen die bij acute en chronische pijn een rol spelen
  • Het belang van vroegtijdige en effectieve pijnbehandeling ter preventie van chronische pijn
  • De mechanismen van chronische pijn die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een mechanismegerichte aanpak die op de individuele patiënt is toegespitst
  • De werkingsmechanismen van diverse analgetica
  • De onderliggende redenen voor het combineren van analgetica in de behandeling van chronische pijn
  • De beste manier om analgetica te combineren bij de behandeling van chronische pijn
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!